Hytteture – for 1g

Så er det en hektisk måned siden, vi gik fra grundforløbsklasser til studieretningsklasser. Det er et skifte, vi afventede med en vis nervøsitet. Ville vi få plads til alle 1g’ere på de studieretninger, de havde angivet som deres førsteprioritetsvalg?

Det lykkedes heldigvis for 90% af elevernes vedkommende. Og vi arbejder stadig på at få kabalen til at gå endnu bedre op. Altså en overgang, der gik bedre, end vi kunne have frygtet.

Det lykkedes sågar at få oprettet den brede vifte af studieretninger, som vi gerne vil have på CG. Vi mener, det er berigende for hverdagslivet på CG, at der er en faglig mangfoldighed. Se hele den aktuelle studieretningspalet i lectio

Eksempelvis lykkedes det os at oprette to klasser med spansk på A-niveau samt en delt klasse, hvor den ene halvdel at eleverne har fransk på A-niveau, mens den anden halvdel har tysk på A-niveau. Det er vi meget glade for, specielt set i lyset af at der på landsplan har været en tilbagegang i antallet af sproglige studieretningsklasser. Og som skrevet er det her kun et eksempel. Meget andet er også lykkedes.

For at ryste de nydannede studieretningsklasser sammen, har de været på hyttetur. Vi lavede også ryste-sammen-aktiviteter for GF klaserne, f.eks. farvefest og aktivitetsdag. Men vi ”gemte” hytteturen som et input, der kan være med til at fremme den konstruktive klasserumskultur, der – efter vores mening – er forudsætningen for en høj faglighed i undervisningen.

Nyd billederne, det er ikke det sønderjyske men 1a og 1j’s sjællandske kagekaffeborde.  Og af indendørs lejrbålsstemning i 1d – mens klassen er i gang med en musikquiz. Nyd også duften af bacon og grønsager. Og vær med til at råbe højt hurra for Sigurd (1j), som fyldte 17 på turen.