Turen går til Maribo

En del af CGs vision er, at vi skal være globale christianshavnere, men et (globalt) udsyn nødvendiggør ikke, at CGs udvekslings- og studierejser går til Argentina, Indien, Kina, Sydkorea eller USA. Mindre fjerne rejsemål kan være mindst lige så eksotiske.

Fælles for al CGs rejseaktivitet er, at prisen skal holdes på et niveau, der tillader, at alle kan være med, uden at det har uoverstigelige økonomiske konsekvenser.

I afstandsmæssig forstand kan en kort rejse være givende. For eksempel er Bornholm og Jægersborg Dyrehave illustrative og lærerige destinationer for naturgeografi.

Hvad så med Maribo?

Halvdelen af 2j fra CG har byttet plads med en halv klasse fra Maribo Gymnasium (MG). Eleverne bor hos hinandens familier, og i undervisningen skal de arbejde med konkrete samfunds- og danskfaglige storby-provinsproblemer. Dette sker selvfølgelig i blandede grupper, så to CGere er sammen med to MGere.

Derved konfronteres eleverne med hinandens forestillinger og fordomme. Og de vil kunne se deres egen verden gennem andres øjne og omvendt: Udtrykt som motto skal de:

se sig selv i en anden verdens spejl

Ideen udspringer af, at vi lever i en tid, hvor land og by glider fra hinanden og hvor vi kan finde på at skæve skeptisk, opgivende eller nedladende til hinanden: indefra-ud eller udefra-ind. Det går begge veje, men alle kan vel nikke genkendende til udtryk som Udkantsdanmark, den rådne banan og det gule Danmark.

Som forberedelse har de to klasser beskæftiget sig med relationen mellem storby og provins:

  • I samfundsfag ud fra sociologiske, politiske og økonomiske synsvinkler
  • I dansk ud fra læsning af romaner og noveller af nogle af de mange fremragende, danske forfattere der har belyst dette område de seneste 15-20 år.

Efter udvekslingen kan de genforenende CG- og MG-klasser dele og arbejde videre med deres respektive erfaringer med at være ude og hjemme. Vi tror på, at indblik forudsætter udsyn, men hvis blikket rettes for langt bort, kan det være vanskeligt at omsætte udsynet til indblik.

Onsdag ankom MGerne til Københavns hovedbanegård lidt i 4, fredag kører CGerne fra Maribo lidt over 4. Det er forhåbentlig vanskeligt at opretholde forestillingen om det såkaldte firetog, når det er såvel storby- som provinselever, der sidder i sæderne. Vi kan sågar håbe, at udvekslingen CG-MG  bidrager helt konkret til, at by og land ikke bare glider fra hinanden.

Frihed, lighed & Turen går til…

På CG er valget af visse rejsemål sprogligt (og kulturelt) begrundet, det gælder rejser til Storbritannien, Spanien, Frankrig og Tyskland.

Rejserne kan også være fagligt begrundet på anden vis, f.eks. har vi en udvekslingsaftale med et israelsk gymnasium, noget helt enestående set i religionsfaglig sammenhæng.

Gennem mange år har Bosnien-Herzegovina været et populært studierejsemål, hvor eleverne får et historie- og samfundsfagligt indblik i europæisk historie og Jugoslaviens sammenbrud, herunder de helt forfærdende folkedrab. Og værdien af menneskerettigheder!

I England, nærmere bestemt Oxford, har CG et mangeårigt samarbejde med faglige kapaciteter inden for alle aspekter af filmproduktion, et væsentligt fagligt input mediefagsundervisningen.


Kategori: Nyhed 2018-19

Tags: , ,