Ude godt, men…

…selvom de fleste afslutter med et “hjemme bedst”, så er det slet ikke sikkert, at CGs 2g’ere er enige. De studierejseberetninger, som efterhånden er drysset ind, antyder, at 2g’erne godt kunne have klaret lidt mere “ude”, inden den skulle stå på “hjemme”

Studierejserne har selvfølgeligt en social dimension, sammenholdet i klasserne styrkes midtvejs i det treårige CG-forløb. Den centrale faglige mening med studierejserne er todelt. Mødet med det “fremmede” etablerer en kontrast, som muliggør en refleksion over CG-hverdagslivet. Dertil skal eleverne indsamle empiri, som kan indgå i efterfølgende faglige forløb, i år i almen studieforberedelse. Et forløb, som ligger i ugen efter rejseugen.

Nu er det jo nemt at se efter noget, man ved, at man ser efter. Men studierejserne kommer sandelig også til deres ret, når CGerne iagttager noget, som de i udgangspunktet slet ikke kiggede efter. Det kræver en nysgerrig åbenhed at få øje på det uventede og at kunne sætte ord på det sete.

Studierejseberetning – 2b – 2018 – Barcelona + Berga

På studierejsen til Barcelona havde 2b bl.a. fokus på ”sport og national identitet”. Klassen overværede en Euroleague-basketkamp mellem Barcelonas klassehold og Crvena Zvezda. Da kampureret havde talt ned til 2.46, bredte uroen sig blandt tilhængerne af Barcelona. Hvad sket der lige der? Fristet af denne teaser? Så læs nyheden Kampuret og den spanske arvefølgekrig.

Studierejseberetning – 2c – 2018 – Paris

Blandt mange møder med den fremmede franske kultur, 2c oplevede på deres tur til Paris, har klassen nævnt det overraskende møde – eller mangel på samme – med franske bløddyr:

” Her sprang de modige ud i ægte franske specialiteter som escargots, bedre kendt som *host host* snegle… mens andre holdt sig til spaghetti med kødsovs og pommes frites!”

Læs meget mere nyheden Franske bløddyr og et skud uden for skiven om 2c’s studierejse. Risikoen er, at man bliver smittet med en ubændig trang til en smutrejse til den franske hovedstad!

Studierejseberetning – 2d – 2018 – Israel

På CG har vi et israelsk venskabsgymnasium og ved at arrangere studierejsen som en gensidig udveksling, kan vi holde prisen nede.

En tur til Israel er mættet med anderledes indtryk, men blandt de mest overraskende nævnte klassen en festlig fest, der var på kanten af det festlige – selv set med storbyvante CG-øjne. Og det kan være, at eleverne aldrig forvinder deres møde med en noget alternativ israelsk kæledyrshårmode. Læs mere i denne nyhed, Det skaldede look

Studierejseberetning – 2e – 2018 – Paris

Som 2c var 2e på studierejse til Paris. Men udbyttet blev vidt forskelligt, bl.a. fordi rejsen skulle levere empiri til faglig analyse i andre fag end de fag, 2c havde  i spil.

Men eleverne iagttog også byen på helt egen hånd, f.eks. kom de forbi et frisørminisamfund i det, de omtaler som et meget ”meget afrikansk befolket kvarter”. Og danner man sig et andethåndsindtryk af klassen på basis af deres studierejseberetning, bliver man næsten sikkert glædelig overrasket over, at eleverne evner at fordybe sig i de trykte bøgers univers. Læse mere i i nyheden, Shakespeares franske frisure.

Studierejseberetning – 2j – 2018 – Lissabon

2j beretter om dage præget af faglig udforskning, bl.a. af de spor, som forskelligartede grupper af beboere, fx maurere og korsriddere, har efterladt – i arkitekturen. Arkitekturen har typisk j-klassernes interesse, idet Design (der fremover skifter navn til Design og arkitektur) indgår som studieretningsfag.

Kombineret med aftener, hvor studierejseberetningen emmer af sorgløst socialt samvær – naturligvis under nødvendig hensyntagen til at dagene startede tidligt.

Studierejseberetning – 2y – 2018 – Polen

Rejsen bød på besøg på Schindlers fabrik og i Auschwitz, besøg der havde et såvel historiefagligt som matematikfagligt skræmmende indhold.

Men der var også plads til et flerdimensionelt kulturmøde anno 2018. CG blev sat i kontrast ved et besøg på en polsk skole, hvor CGerne blev lettere overraskede over, at man kan få karakterer for opførsel. En halvskummel baggårdsbar udsatte CGerne for et andet kulturchok. Hvor musikken i store dele af verden efterhånden er ensrettet, var der udelukkende polsk musik på programmet.

Rejseberetningen demonstrerer i øvrigt, at klassen har en udpræget talforståelse, læse mere i nyheden, Tælle til tre.