Tag: undervisningsformer

Renæssancemennesket

I historie har 2b gennem et stykke tid været deltidsrenæssancemennesker, og det kulminerede med to timers gruppefremlæggelser (ud fra plancher) om fremtrædende italienske personligheder, der havde deres virke i det, som Burchardt (og mange italienere, naturligvis) gerne vil se som en særskilt glansperiode. Som studiecenterleder og webredaktør blev jeg, Karsten Nissen Pedersen, tilkaldt og fik… Læs mere »

Sune, sejlskib og naturvin

I CGs vision vil vi gerne se os selv som globale christianshavnere, men visioner er jo bare ord. Ordene skal udmønte sig i handling for at give mening. Og vi behøver ikke gøre det vanskeligere end højest nødvendigt. Hvis vi er nærværende og vipper næsen bare en lille smule i vejret, er der ofte noget… Læs mere »

Mikrobryggeriet Svagpis

På CG har vi tradition for, at nogle klasser brygger øl som led i biologiundervisningen. Vi lægger altså hus til et af Danmarks mindst produktive mikrobryggerier. I år var det nuværende 2y, som bryggede, og de lancerede bl.a. et bryg under navnet  “Svagpis”. Normalt tager vi ikke sådanne mindre pæne ord i vores CG-munde, men… Læs mere »

Kan jeg gætte, hvem jeg er?

Her i tiden efter overgangen fra grundforløbs- til studieretningsklasser, har 1.g’erne haft et antal faglige dage, hvor der har været fokus på et enkelt fag. De let grynede mobilbilleder er fra en sådan spanskfaglig dag, med fokus på det mundtlige. Eleverne er fra 1c og 1n. Øvelsen går i al simpelhed ud på, at staklen… Læs mere »

Dyrehaven tur-retur

Geologer har en vifte af ord til at beskrive de spor, som istiderne har efterladt i landskabet. Lækre ord, der ligger godt i munden, f.eks. bundmoræne, dødishuller, gletcherport, randmoræne, smeltevandsslette og tunneldal. Ord som kan koges sammen til en teoretisk funderet forståelse af og forklaring på landskabernes udformning. Men ét er teori, et andet praksis…. Læs mere »

Tysk højreekstremisme & skinheadkultur

At blive CG student betyder ikke nødvendigvis, at navnestrengen klippes for evigt, heldigvis. Vi har ofte besøg af “gamle” elever, der giver et anderledes fagligt input som et supplement til og afbræk i den daglige undervisning. Medio april havde alle de 2.g’ere, der har tysk på B-niveau, besøg af Linn, som blev CG student i… Læs mere »

CG, Dansk Vestindien og Københavns Rådhus

Fredag kulminerede vores satsning på et kronologiforløb i historie – med fokus på verdensarv, trekantshandel og de Dansk Vestindiske Øer. Et forløb med udgangspunkt i det nære Christianshavn. Det skete på selve Transfer Day, præcis 100 år efter, at Dannebrog blev udskiftet med Stars and Stripes på øerne. Indledningsvis var alle 1’g.ere på studietur til… Læs mere »

Jazzet fællestime

Det er naturligvis glimrende, at eleverne på CGs musikhold stifter bekendtskab med viften af musikgenrer i den daglige klasseundervisning. Men den faglige forståelse får en anden tyngde, når undervisningen krydres med input udefra. Derfor blev samtlige elever på CGs musikhold (stamklasser og valgfagshold) trommet sammen til en fællestime, hvor jazzen spillede hovedrollen. En stille onsdag… Læs mere »

Spin, frame og anden politisk psykologi

For en tid siden drog et af vores valgfagshold i psykologi (3g Ps/1) på besøg hos Enhedslisten på “Borgen”. Besøget er blot et blandt mange eksempler på, at vi – selvfølgelig – benytter os af vores centrale geografiske placering i faglige sammenhænge. Heldigvis giver hele viften af partier på “Borgen” gerne et indblik i den… Læs mere »

Dansk vestindisk museum

I historie har 2a netop afsluttet et erindringshistorisk forløb om kolonialisme og Dansk Vestindien. Det sker på tærsklen til 2017, hvor det er netop 100 år siden, Danmark solgte øerne til USA. Forløbet blev afsluttet på den måde, at eleverne skulle udarbejde et forslag til et “Dansk Vestindisk Museum”. Det er i tråd med de… Læs mere »

Lykketoft – fra FN til CG

Kendskabet til internationale politik og organisationer, f.eks. FN, er kernestof i samfundsfag på A-niveau. Vejen til viden er oftest brolagt med lærebøger og lærerinput. Fint nok, men til tider kan vejen bare være mere spændende. I denne uge havde vi, dvs. samfundsfagsholdet 3g SA, besøg af en kvalificeret gæstelærer ud i FN, nemlig Mogens Lykketoft…. Læs mere »

4 stamklasser – 2 valghold – 1 sprogbånd

Eleverne, som har fortsætterfransk, går på valghold, der er blandet på tværs af stamklasser. Fra tid til anden går vi et skridt videre med blandingen og laver en sprogbåndsuge, hvor valgholdene bliver slået sammen. Så er der pludselig elever fra fire stamklasser i et enkelt lokale. Hvor gode er de andre til fransk sammenlignet med… Læs mere »

Dansk-svensk sprog- og kulturmøde

CGs mange venskabskabsskoler muliggør, at internationalisering kan blive en konkret praksis. Over en længere periode en af vores klasser (nuværende 2d) f.eks. haft et tæt danskfagligt samarbejde kørende med en klasse fra Polhemskolan i Lund. Eleverne har været på besøg hos hinanden, men har også skypet med hinanden. Et eksempel på at teknologi understøtter (nye)… Læs mere »

Fokus på fokus

Fredag 30. september var alle CGs elever fra 2g med deres dansklærere på kursus i Politikens Hus. Avisens debatredaktør gennem mange år, Per Michael Jespersen, mødte eleverne i tre omgange. Han talte om debattens betydning i vores samfund, og gav eksempler på hvordan man, også som gymnasieelev, kan være med til at sætte en dagsorden… Læs mere »

Patroklos, Achilleus og 3x

Patroklos, Achilleus og 3x

En dejlig sidste fredag i september. Og dagen bliver ikke dårligere af et møde med mødet mellem Patroklos og Achilleus (Iliaden (Due), 16. sang). En gruppe på tre elever fra 3x sidder i studiecenteret og tegner sig gennem dette møde, som resulterer i, at Patroklos kaster sig ind i kampen mod trojanerne – på Achilleus’… Læs mere »

Latinske substantiver – holdstafet

Det er en tidlig onsdag morgen, kalenderen siger efterår, den årstid har dog ikke helt holdt sit indtog i CGs skolegård. Så kan man jo lige så godt bruge skolegården i undervisningsøjemed. Det kunne være til en ”endelser-på-latinske-substantiver-holdstafet” for 1x. Alternativ undervisningsform med indlagt fysisk udfoldelse. Fire hold skulle så hurtigt som muligt finde frem… Læs mere »